Visu zemju žurnālisti akreditējieties!

Par žurnālistu atkārtotu akreditāciju darbam Rīgas pilī (16.07.2007)

Saistībā ar Valsts prezidenta Valda Zatlera stāšanos amatā, lūdzam žurnālistus līdz 2007. gada 23. jūlijam atkārtoti pieteikties 2007. gada plašsaziņas līdzekļu pārstāvju pastāvīgās akreditācijas saņemšanai darbam Rīgas pilī.

Akreditācijas veidlapa kopā ar plašsaziņas līdzekļa vadītāja iesniegumu un konvertu ar Kr.Barona attēlu iesniedzama Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā (Pils laukumā 3, Rīga, LV 1900).

Neskaidrību gadījumos interesēties Preses dienestā pa tālr.: 7092123 vai 7092124.
Pievienojam akreditācijas veidlapu (pievienota kā atsevišķs dokuments)!
__________________________________________________________
__________________________________________________________

PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PĀRSTĀVJU AKREDITĀCIJAS VEIDLAPAVārds ____________________ Uzvārds___­_______________­­­­­­­


__________________________ __________________________
personas kods akreditācijas kartes numurs
(aizpilda Preses dienesta darbinieks)
__________________________
ieņemamais amats


Kontaktadrese:

__________________________ ______________________________
plašsaziņas līdzekļa nosaukums atbildīgā redaktora vārds, uzvārds

_________________________________________________________________
plašsaziņas līdzekļa pasta adrese

__________________________ __________________________
žurnālista darba tālruņa numurs žurnālista mobilā tālruņa numurs

__________________________ __________________________
faksa numurs žurnālista e-pasta adrese

__________________________ __________________________
anketas aizpildīšanas datums žurnālista paraksts________________________________________________________________________Uzmanību! Akreditācijas veidlapa kopā ar plašsaziņas līdzekļa vadītāja iesniegumu un konvertu ar Kr.Barona attēlu iesniedzama Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā (Pils laukumā 3, Rīga 50, LV 1900) līdz 2007. gada 23. jūlijam. Neskaidrību gadījumos interesēties Preses dienestā pa tālr.: 7092123 vai 7092124.

Avots: president.lv

Nav komentāru: