Pans Krekšķis jautā...

... vai nav jocīgi, ka par, iespējams, diženākā latvju aplokšņu ņēmēja padomnieci juridiskajos jautājumos būs persona, kam uzvārds Kukule?

"Pans Krekšķis jautā ..." ir jauna bloga rubrika, kas iespējama pateicoties dažu jauniegūtu draugu devumam un analītiskās nodaļas izveidei.

Nav komentāru: