Pans Krekšķis daino ...

Panam Krekšķim šorīt dušā ienāca prātā šāda daina...

Caur Sudrabas birzi gāju,
Ne zariņa nenolauzu;
Būt' zariņu nolauzuse,
Atnāktu Sudrabas revidenti.

Nav komentāru: