Beidzot Latvija tiek pie pirmajiem Zatlerismiem

Zaldis Vatlers rūpīgi seko līdzi sava patrona Valda Zatlera izpausmēm publiskās runas jomā. Prieks, ka Zatlers lēnām, bet neapturami tuvojas nepārspētajam mūslaiku sofistam Džordžam Bušam.

Zaldim mīļākie ir šie spārnotie izteicieni:

  • Ir būtiski, lai sabiedrībā izskanētu dažādi viedokļi, taču uzskatu dažādībai jābūt tai, kas veicina izsvērtu lēmumu pieņemšanu.
  • ... no šīs [Saeimas] tribīnes jau teicu – ceļā uz mērķiem nedrīkst pazaudēt ideālus.

Avots: Valsts prezidenta Valda Zatlera uzruna pēc svinīgā zvēresta došanas Saeimā (08.07.2007), www.president.lv

Protams, nedrīkst aizmirst par "Preses brīvība nav visatļautība." Gandrīz pavelk līdz totēmiskā Kalvīštēva nesenajai pirksta pakratīšanai sabiedrības un mediju virzienā.

Nav komentāru: