Tomēr atklāta īsta Valda Zatlera interneta lapaLatvijas plašsaziņas līdzekļi jau iepriekš ziņoja par iespējamām Valda Zatlera aktivitātēm internetā. Izplatījās spekulācijas, ka Valdis uztur šo blogu, tad citu. Tomēr beidzot darbību sākusi interneta lapa ar Valda Zatlera cienīgu adresi un vērienu - http://www.zatlers.lv/.VDK izsaka patiesu prieku par lapas darba uzsākšanu, jo vieniem nest Valda un Zalda gaitu atspoguļošanas nastu nav bijis viegli.

Lai dzīvo un vairojas!
1 komentārs:

kexxx teica...

problema ir tikai ka nonjems kexiem sho domain. Noteikumi saka;

Domēna vārds nedrīkst būt:

a. Citas organizācijas reģistrēta preču zīme, citas organizācijas nosaukums vai vispārpieņemts šāda nosaukuma saīsinājums. Reģistrs patur tiesības atlikt šādu domēna vārda reģistrāciju vai pieprasīt papildu pierādījumus pieteicēja tiesībām uz domēna vārdu.
b. Ģeogrāfiskas vietas vai objekta nosaukums. Pilsētu, ciemu vai pagastu nosaukumus ir atļauts lietot to pašvaldībām.
c. Personas vārds.
d. Vispārzināms nosaukums vai vārds, kura lietošana var aizskart trešo personu intereses.
e. Nepieklājīgs vai aizskarošs vārds vai izteiciens.